detergent regulation

Nazwa produktu na liście składników jest wewnętrzną nazwą ogólną, która może różnić się od nazwy produktu wskazanej na etykiecie. Pomimo tej widocznej niezgodności, lista składników przypisana do każdego produktu jest prawidłowa.

OK