red-cp-background

Polityka Prywatności Spółki Colgate-Palmolive Company

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 01.10.2023

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Spółka Colgate-Palmolive Company szanuje Pana/Pani prywatność i ceni sobie łączącą ją z Panem/Panią relację. Z tego względu odpowiedzialnie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe i chcemy, aby wiedział(a) Pan/Pani, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy Pana/Pani dane. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki dotyczące Pana/Pani danych (zdefiniowanych poniżej), które zbieramy w następujący sposób:

●        w obsługiwanych przez nas Witrynach internetowych, z których uzyskuje Pan/Pani dostęp do niniejszej Polityki prywatności (nasze „Witryny internetowe”),

●        za pomocą aplikacji udostępnianych przez nas do wykorzystania na lub za pośrednictwem komputerów i urządzeń mobilnych (nasze „Aplikacje”),

●        na Stronach mediów społecznościowych i aplikacji, które odsyłają do niniejszej Polityki prywatności (łącznie, nasze „Strony mediów społecznościowych”),

●        z przesyłanych Panu/Pani wiadomości e-mail w formacie HTML, które odsyłają do niniejszej Polityki prywatności oraz

●        w toku łączących nas z Panem/Panią interakcji offline.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje także nasze praktyki dotyczące danych, które zbieramy o specjalistach, takich jak dentyści i weterynarze, oraz studentach i ekspertach w dziedzinie opieki zdrowotnej („Specjaliści”) celem świadczenia im profesjonalnych usług („Profesjonalne usługi”).

W niniejszej Polityce prywatności nasze Witryny internetowe, nasze Aplikacje, nasze Strony mediów społecznościowych, nasze wiadomości e-mail, nasze aktywności offline i nasze Profesjonalne usługi łącznie określamy mianem „Usług”.

Aby uzyskać informacje na temat Połączonej szczoteczki (Connected Toothbrush), należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności dotyczącą Połączonej szczoteczki.


DANE OSOBOWE

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

INTERAKCJA ZE SPECJALISTAMI

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

INNE DANE

BEZPIECZEŃSTWO

MOŻLIWOŚCI WYBORU I DOSTĘP

OKRES PRZECHOWYWANIA

ZEWNĘTRZNE USŁUGI

NASZA REKLAMA

OSOBY NIELETNIE

JURYSDYKCJA I TRANSFERY TRANSGRANICZNE

WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

ZEWNĘTRZNE USŁUGI PŁATNOŚCI

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

KONTAKT

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB NA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO („EOG”)


DANE OSOBOWE

Dane osobowe” to dane, które umożliwiają określenie tożsamości danej osoby lub dotyczą możliwej do zidentyfikowania osoby.

Dane osobowe obejmują:

●       imię i nazwisko,

●        adres pocztowy (w tym adres rozliczeniowy i adres dostawy),

●        numer telefonu,

●        adres e-mail,

●        numer karty kredytowej i debetowej,

●        zdjęcie profilowe i inne Pana/Pani zdjęcia,

●        identyfikator konta mediów społecznościowych,

●        dane dotyczące występujących u Pana/Pani zdarzeń niepożądanych,

●        inne informacje takie jak wiek, kraj lub imiona Pana/Pani zwierząt, gdy można je z Panem/Panią połączyć,

●        Pana/Pani zainteresowania (takie jak tematy, odnośnie do których prosi Pan/Pani o dane lub którymi wykazuje Pan/Pani zainteresowanie w inny sposób).

Zbieranie danych osobowych

My i nasi usługodawcy zbieramy Dane osobowe na różne sposoby, w tym:

●        Za pośrednictwem Usług

−        Zbieramy Dane osobowe za pośrednictwem Usług, na przykład, kiedy rejestruje się Pan/Pani, aby otrzymywać newsletter, tworzy Pan/Pani konto bądź profil lub dokonuje Pan/Pani zakupu.

●        Offline

−        Zbieramy Pana/Pani Dane osobowe offline, na przykład:

o    kiedy składa Pan/Pani zamówienie przez telefon, kontaktuje się z Działem ds. konsumentów lub wysyła do nas inne zapytanie;

o    kiedy odwiedza Pan/Pani nasze placówki lub nasze stoisko na targach;

o    kiedy uczestniczy Pan/Pani w naszych programach lub aktywnościach bądź przekazuje dane podczas wydarzeń branżowych;

o    kiedy bierze Pan/Pani udział w loteriach lub promocjach offline;

o    kiedy Pan/Pani lub ktoś w Pana/Pani imieniu zgłasza zdarzenie niepożądane w odniesieniu do jednego z naszych produktów.

●        Z innych źródeł

−        Otrzymujemy Pana/Pani Dane osobowe z innych źródeł, na przykład:

o    publicznie dostępnych źródeł i baz danych;

o    spółek zajmujących się handlem danymi;

o    partnerów marketingowych;

o    podmiotów zewnętrznych zgłaszających nam zdarzenia niepożądane dotyczące produktu.

−        Jeżeli połączy Pan/Pani swoje konto w mediach społecznościowych z jakimkolwiek oferowanym przez nas kontem, udostępni nam Pan/Pani pewne Dane osobowe z własnego konta w mediach społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcia, listę kontaktów w mediach społecznościowych oraz wszelkie inne dane, do których możemy uzyskać dostęp (lub do których udzieli nam Pan/Pani dostępu), gdy połączy Pan/Pani swoje konto w mediach społecznościowych z jakimkolwiek oferowanym przez nas kontem.

W wielu przypadkach musimy zbierać Dane osobowe celem świadczenia Panu/Pani żądanych Usług. Jeżeli nie przekaże nam Pan/Pani żądanych Danych osobowych, możemy nie mieć możliwości świadczenia Usług. Jeżeli ujawni Pan/Pani nam lub naszym usługodawcom Dane osobowe dotyczące innych osób w związku z Usługami, oświadcza Pan/Pani, że posiada Pan/Pani do tego upoważnienie i zezwala nam na wykorzystanie Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Wykorzystywanie Danych osobowych

My i nasi usługodawcy wykorzystujemy Dane osobowe do uzasadnionych celów biznesowych, wchodząc w interakcję z konsumentami, ogółem społeczeństwa, specjalistami i naszymi klientami.

Interakcja z konsumentami i ogółem społeczeństwa

Wchodząc w interakcję z konsumentami i ogółem społeczeństwa, wykorzystujemy Dane osobowe do następujących celów, w tym:

●        Świadczenia Usług i realizacji wniosków.

−        Celem świadczenia Panu/Pani Usług, takich jak zapewnienie dostępu do utworzonego u nas konta.

−        Celem odpowiedzi na Pana/Pani zapytania lub realizacji wniosków, kiedy skontaktuje się Pan/Pani z nami za pośrednictwem jednego z naszych internetowych formularzy do kontaktu, telefonicznie lub w inny sposób, na przykład, kiedy prześle nam Pan/Pani pytania, sugestie, podziękowania lub skargi.

o    W zakresie, w jakim zdecyduje się Pan/Pani udostępnić informacje osobowe, na przykład o stanie zdrowia Pana/Pani skóry lub jamy ustnej, wykorzystamy te informacje zgodnie z powiadomieniem przekazanym Panu/Pani w tym czasie i za Pana/Pani zgodą.

−        Celem przesyłania Panu/Pani informacji administracyjnych, takich jak informacje dotyczące zmian naszych zasad, warunków i polityk.

−        Celem umożliwienia Panu/Pani przesyłania wiadomości innym osobom za pośrednictwem odsyłaczy lub funkcji „prześlij znajomemu”.

−        Celem ułatwienia korzystania z funkcji udostępniania w mediach społecznościowych, jeżeli zdecyduje się Pan/Pani z niej skorzystać.

−        Celem zapewnienia Panu/Pani obsługi klienta.

●        Udzielenia Panu/Pani informacji dotyczących naszych produktów i/lub dostarczania innych materiałów marketingowych.

−        Celem przesyłania Panu/Pani wiadomości e-mail związanych z marketingiem zawierających informacje o naszych usługach, produktach i inne wiadomości dotyczące naszej spółki.

●        Analizy Danych osobowych w celu sprawozdawczości biznesowej i świadczenia spersonalizowanych usług.

−        Celem analizy lub określenia Pana/Pani preferencji, aby umożliwić przygotowanie zbiorczych raportów dotyczących trendów w sposobie wykorzystania naszej cyfrowej treści.

−        Celem lepszego zrozumienia Pana/Pani, abyśmy mogli spersonalizować nasze interakcje z Panem/Panią i udzielić Panu/Pani informacji i/lub zaprezentować oferty dostosowane do Pana/Pani zainteresowań.

−        Celem lepszego zrozumienia Pana/Pani preferencji, abyśmy mogli dostarczać treść za pośrednictwem naszych Usług, która w naszym przekonaniu będzie istotna i interesująca dla Pana/Pani.

●        Umożliwienia Panu/Pani uczestnictwa w loteriach, konkursach lub innych promocjach.

−        Możemy zaoferować Panu/Pani możliwość uczestnictwa w loteriach, konkursach i innych promocjach. 

−        Niektóre z tych promocji mogą posiadać dodatkowe zasady zawierające informacje o sposobie wykorzystania i ujawniania Pana/Pani Danych osobowych.

●        Umożliwienia Panu/Pani uczestnictwa w programie Colgate Bright Smiles, Bright Futures®.

−        Celem zarządzania programem.

−        Celem zapewnienia, że próbki są wykorzystane w sposób właściwy.

●        Łączenia i/lub anonimizacji Danych osobowych.

−        Możemy łączyć i/lub anonimizować Dane osobowe tak by nie mogły być już uważane za Dane osobowe. Robimy to w celu wygenerowania na nasz użytek innych danych, które możemy wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu.

●        Osiągnięcia naszych celów biznesowych.

−        Celem przeprowadzania audytów, aby potwierdzić, że nasze wewnętrzne procesy działają zgodnie z przeznaczeniem i spełniają wymogi prawne, regulacyjne lub umowne.

−        Celem monitorowania pod kątem oszustw i bezpieczeństwa, na przykład, aby wykrywać i zapobiegać cyberatakom lub próbom kradzieży tożsamości.

−        Celem opracowywania nowych produktów i usług.

−        Celem poprawiania wydajności, udoskonalania i modyfikacji naszych aktualnych produktów i usług.

−        Celem zarządzania i zgłaszania zgłoszonych nam zdarzeń niepożądanych dotyczących naszych produktów.

−        Celem identyfikacji trentów użytkowania, na przykład, zrozumienia, które części naszych Usług są najbardziej interesujące dla użytkowników.

−        Celem określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych, tak byśmy mogli dostosować nasz kampanie do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników.

−        Celem obsługi i rozszerzenia naszych aktywności biznesowych.

Angażujemy się w te aktywności, aby zarządzać naszą relacją z Panem/Panią, spełniać zobowiązania prawne, w pewnych okolicznościach, kiedy posiadamy Pana/Pani zgodę i/lub ponieważ posiadamy uzasadniony interes biznesowy.

Interakcja ze specjalistami

Ponadto my i nasi usługodawcy zbieramy i wykorzystujemy informacje dotyczące Specjalistów.

Takie informacje obejmują:

●        Pana/Pani preferowany język,

●        życiorys zawodowy i wykształcenie,

●        identyfikator i numer konta w sklepie internetowym,

●        dane związane z Pana/Pani prawem do wykonywania zawodu, specjalizacją, powiązaniami, publikacjami, referencjami i innymi osiągnięciami,

●        dane związane z wykorzystaniem i zakupem przez Pana/Panią naszych produktów, Pana/Pani interakcją z nami i usługami świadczonymi na rzecz tych, którym zapewnia Pan/Pani opiekę.

Wykorzystujemy Dane osobowe dotyczące Specjalistów do następujących celów (oprócz celów wymienionych w punkcie dotyczącym Konsumentów i Ogółu społeczeństwa), w tym:

●                 Realizacji wniosków dotyczących naszych Profesjonalnych usług.

−        Celem zapłaty za usługi lub zwrotu kosztów.

−        Celem wsparcia w planowaniu podróży związanych z naszą działalnością biznesową lub konferencjami.

−        Celem dostarczenia zamówionych produktów i próbek.

−        Celem identyfikacji i współpracy ze Specjalistami jako naukowymi ekspertami lub zawodowymi liderami.

−        Celem spełnienia warunków umownych, którym podlega nasza relacja ze Specjalistami.

●                 Współpracy ze Specjalistami.

−        Celem interakcji z Panem/Panią w oparciu o Pana/Pani doświadczenie zawodowe i opinię za pośrednictwem cyfrowych lub innych środków.

−        Celem włączenia Pana/Pani do programów/paneli dyskusyjnych dla specjalistów.

−        Celem pozyskania Pana/Pani profesjonalnej opinii, na przykład, w kontekście ankiet dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas lub spółkę stowarzyszoną.

−        Celem współpracy z Panem/Panią przy wydarzeniach, publikacjach lub spotkaniach doradczych.

−        Celem pozyskania Pana/Pani opinii dotyczących produktów i usług promowanych przez nas, spółkę stowarzyszoną lub partnera biznesowego w celach związanych z doskonaleniem i rozwojem.

                       

●                 Umożliwienia Specjalistom uczestnictwa w specjalnych programach, wydarzeniach lub promocjach.

−        W takich przypadkach możemy wykorzystywać Dane osobowe Specjalistów na dodatkowe sposoby jak podano do wiadomości w ramach tych specjalnych programów, aktywności, wydarzeń lub promocji.

●        Umożliwienia Specjalistom założenia sklepu internetowego.

−        Dajemy Specjalistom możliwość założenia sklepu internetowego, aby pomóc im w świadczeniu najwyższej jakości usług pacjentom i zapewnienia im wygodnego dostępu do naszych produktów.

●        Osiągnięcia naszych celów biznesowych.

−        Celem spełnienia zobowiązań antykorupcyjnych i dotyczących przejrzystości.

−        Celem monitorowania i odpowiadania na wątpliwości oraz wywiązywania się z naszych zobowiązań regulacyjnych dotyczących monitoringu i sprawozdawczości, w tym tych związanych ze skargami dotyczącymi produktów, bezpieczeństwem produktów/pacjentów oraz weryfikacją danych.

−        Celem lepszego zrozumienia sposobu, w jaki nasze produkty i usługi wpływają na Specjalistów i ich pacjentów.

Angażujemy się w te aktywności, aby zarządzać naszą relacją z Panem/Panią, spełniać zobowiązania prawne, w pewnych okolicznościach, kiedy posiadamy Pana/Pani zgodę, w celach naukowych i/lub ponieważ posiadamy uzasadniony interes biznesowy.

Interakcja z klientami

 

Wykorzystujemy Dane osobowe dotyczące Klientów do następujących celów (oprócz celów wymienionych w punkcie dotyczącym Konsumentów i Ogółu społeczeństwa), w tym:

●        Świadczenia Usług i realizacji wniosków.

−        Celem realizacji Pana/Pani transakcji.

●        Osiągnięcia naszych celów biznesowych.

−        Celem spełnienia zobowiązań antykorupcyjnych i dotyczących przejrzystości.

−        Celem monitorowania i odpowiadania na wątpliwości oraz wywiązywania się z naszych zobowiązań regulacyjnych dotyczących monitoringu i sprawozdawczości, w tym tych związanych ze skargami dotyczącymi produktów, bezpieczeństwem produktów/pacjentów oraz weryfikacją danych.

−        Celem lepszego zrozumienia sposobu, w jaki nasze produkty i usługi wpływają na Specjalistów i tych, którym świadczą opiekę.

●        Osiągnięcia naszych celów biznesowych.

−        Celem spełnienia zobowiązań antykorupcyjnych i dotyczących przejrzystości.

−        Celem monitorowania i odpowiadania na wątpliwości oraz wywiązywania się z naszych zobowiązań regulacyjnych dotyczących monitoringu i sprawozdawczości, w tym tych związanych ze skargami dotyczącymi produktów, bezpieczeństwem produktów/pacjentów oraz weryfikacją danych.

−        Celem lepszego zrozumienia sposobu, w jaki nasze produkty i usługi wpływają na Specjalistów i tych, którym świadczą opiekę.

Angażujemy się w te aktywności, aby zarządzać naszą relacją z Panem/Panią, spełniać zobowiązania prawne, w pewnych okolicznościach, kiedy posiadamy Pana/Pani zgodę i/lub ponieważ posiadamy uzasadniony interes biznesowy.

Ujawnianie Danych osobowych

Ujawniamy Dane osobowe:

●        Naszym spółkom zależnym i spółkom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

−        Tutaj znajdzie Pan/Pani listę i lokalizację naszych spółek zależnych i spółek stowarzyszonych.

−         Spółka zależna lub spółka stowarzyszona Colgate-Palmolive, która zebrała Pana/Pani Dane osobowe, będzie odpowiedzialna za dotyczące Pana/Pani przesyłane i wykorzystywane Dane osobowe.

●        Naszym zewnętrznym usługodawcom, aby usprawnić świadczone nam przez nich usługi.

−        Może to obejmować dostawców takich usług jak: hosting witryn internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapewnianie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, audyt oraz inne usługi.

●        Podmiotom zewnętrznym, aby umożliwić im przesyłanie Panu/Pani komunikatów marketingowych, zgodnie z Pana/Pani wyborem.

●        Podmiotom zewnętrznym sponsorującym loterie, konkursy i podobne promocje, zgodnie z Pana/Pani wyborem.

●        W związku ze świadczeniem naszych Profesjonalnych usług innym spółkom, z którymi współpracujemy przy poszczególnych produktach lub usługach.

−        Może to obejmować naszych partnerów w promocji produktów, które wspólnie opracowujemy i/lub wprowadzamy na rynek.

Korzystając z Usług, może Pan/Pani również zdecydować się ujawnić Dane osobowe.

−        Może Pan/Pani ujawniać Dane osobowe na forach internetowych, chatach, stronach profilowych, blogach oraz za pośrednictwem innych usług, które umożliwiają publikację danych lub treści (w tym, bez ograniczeń, na naszych Stronach mediów społecznościowych). Należy zauważyć, że wszystkie Dane osobowe opublikowane lub ujawnione za pośrednictwem tych usług staną się publiczne i mogą być dostępne dla innych użytkowników i ogółu społeczeństwa.

−        Może Pan/Pani także ujawniać Dane osobowe za pośrednictwem funkcji udostępniania w mediach społecznościowych. Po połączeniu konta Usług ze swoim kontem w mediach społecznościowych może Pan/Pani udostępniać dane swoim znajomym powiązanym z Pana/Pani kontem w mediach społecznościowych, innym użytkownikom oraz dostawcy konta w mediach społecznościowych. Udostępniając dane, upoważnia nas Pan/Pani do wsparcia udostępniania danych oraz przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że wykorzystywanie udostępnionych danych będzie podlegać polityce prywatności dostawcy mediów społecznościowych.

Inne sposoby wykorzystywania i ujawniania

Gdy jest to konieczne lub właściwe, wykorzystujemy i ujawniamy także Pana/Pani Dane osobowe:

●        celem zachowania zgodności z przepisami i regulacjami obowiązującego prawa;

●        celem współpracy z organami władzy publicznej i państwowej;

●        celem współpracy z organami ścigania;

●        w związku ze sprzedażą, restrukturyzacją, powstaniem spółki joint venture lub inną transakcją biznesową, gdy posiadamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przesłaniu Pana/Pani Danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu;

●        z innych powodów prawnych, takich jak egzekucja naszych zasad i warunków lub ochrona naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub ochrona praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszych spółek zależnych lub spółek stowarzyszonych, Pana/Pani bądź innych osób.

Takie wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych może mieć miejsce poza krajem Pana/Pani zamieszkania.

INNE DANE

 Inne dane” to wszelkie dane, które nie ujawniają Pana/Pani tożsamości lub nie dotyczą bezpośrednio możliwej do zidentyfikowania osoby:

●        dane przeglądarki i urządzenia;

●        dane dotyczące sposobu użytkowania aplikacji;

●        dane zbierane za pośrednictwem plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii;

●        podane przez Pana/Panią dane demograficzne i inne dane, które nie ujawniają Pana/Pani tożsamości;

●        dane zagregowane w sposób uniemożliwiający ujawnienie Pana/Pani tożsamości.

Niektóre Inne dane będą uznawane za Dane osobowe w niektórych krajach. Jeżeli mamy obowiązek traktować Inne dane jak Dane osobowe na mocy obowiązującego prawa, będziemy je wykorzystywać i ujawniać w celach, w jakich wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe, zgodnie ze szczegółowym opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Zbieranie Innych danych

My i nasi usługodawcy możemy zbierać Inne dane na różne sposoby, w tym:

●        Za pośrednictwem Pana/Pani przeglądarki lub urządzenia.

●        Pewne dane, takie jak Pana/Pani adres MAC, rodzaj komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, model i producent urządzenia, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, oraz nazwa i wersja wykorzystywanych przez Pana/Panią Usług (takich jak Aplikacja), są zbierane przez większość przeglądarek lub automatycznie przez Pana/Pani urządzenie.

●        Za pośrednictwem sposobu użytkowania przez Pana/Panią Aplikacji.

●        Po pobraniu przez Pana/Panią Aplikacji i w trakcie jej użytkowania my i nasi usługodawcy możemy monitorować i zbierać dane dotyczące sposobu użytkowania Aplikacji, takie jak data i godzina, kiedy zainstalowana na Pana/Pani urządzeniu Aplikacja uzyskuje dostęp do naszych serwerów oraz jakie dane i pliki pobrano do Aplikacji w oparciu o Pana/Pani numer urządzenia.

●        Wykorzystując pliki cookie.

●        Pliki cookie to fragmenty danych przechowywane bezpośrednio na komputerze, z którego Pan/Pani korzysta. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych takich jak rodzaj przeglądarki, czas spędzony na korzystaniu z Usług, odwiedzone strony, witryny internetowe, z których uzyskuje Pan/Pani dostęp do naszych Usług, oraz inne dane dotyczące ruchu użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Aktualnie nie odpowiadamy na sygnały „nie śledzić” wysyłane przez przeglądarkę. Jeżeli nie chce Pan/Pani, aby zbierano dane, wykorzystując pliki cookie, większość przeglądarek umożliwia automatyczne blokowanie plików cookie lub oferuje wybór zablokowania lub akceptacji poszczególnych plików cookie z określonej witryny internetowej. Może Pan/Pani również chcieć zapoznać się z: http://www.allaboutcookies.org. Jeżeli jednak nie zaakceptuje Pan/Pani plików cookie, może Pan/Pani doświadczyć niedogodności podczas korzystania z Usług. Może Pan/Pani również nie otrzymywać od nas reklam ani innych ofert dostosowanych do Pana/Pani zainteresowań i potrzeb.

●        Wykorzystując znaczniki pikselowe i inne podobne technologie.

●        Znaczniki pikselowe (zwane również sygnałami nawigacyjnymi i czystymi GIF-ami) mogą być wykorzystywane m.in. do monitorowania działań użytkowników Usług (w tym odbiorców wiadomości e-mail), pomiaru skuteczności naszych kampanii marketingowych oraz tworzenia statystyk dotyczących użytkowania Usług i wskaźników odpowiedzi.

●        Narzędzia Google Analytics.

●        Wykorzystujemy Google Analytics, które korzysta z plików cookie i podobnych technologii w celu zbierania i analizy danych dotyczących użytkowania Usług oraz sporządzania raportów dotyczących aktywności i trendów. Ta usługa może także zbierać dane dotyczące użytkowania innych witryn internetowych, aplikacji i zasobów internetowych. Może Pan/Pani dowiedzieć się więcej o praktykach Google, odwiedzając: www.google.com/policies/privacy/partners/ oraz zrezygnować z nich, pobierając dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

●        Wykorzystując technologię Adobe Flash (w tym lokalne obiekty udostępnione Flash [„Flash LSO”]) i inne podobne technologie.

●        Możemy wykorzystywać pliki Flash LSO i inne technologie, aby m.in. zbierać i przechowywać dane dotyczące użytkowania przez Pana/Panią Usług. Jeżeli nie chce Pan/Pani, aby pliki Flash LSO były przechowywane na Pana/Pani komputerze, może Pan/Pani zmienić ustawienia programu Flash player, aby zablokować przechowywanie plików Flash LSO, korzystając z narzędzi w Panelu ustawień przechowywania witryn internetowych. Może Pan/Pani również przejść do Globalnego panelu ustawień przechowywania i postępować zgodnie z instrukcjami. Należy zauważyć, że zablokowanie lub ograniczenie akceptacji plików Flash LSO w ustawieniach programu Flash Player może ograniczyć lub uniemożliwić funkcjonowanie niektórych aplikacji Flash.

●       Adresu IP.

●       Pana/Pani adres IP automatycznie przypisuje Pana/Pani komputerowi dostawca usług internetowych. Adres IP może być identyfikowany i automatycznie zapisywany w plikach dziennika naszego serwera za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usług, wraz z czasem wizyty oraz odwiedzonymi stronami. Zbieranie adresów IP to standardowa praktyka i zbiera się je automatycznie w wielu witrynach internetowych, aplikacjach i innych usługach. Wykorzystujemy adresy IP do takich celów jak obliczanie ilości odwiedzin strony, diagnostyka problemów serwera oraz administracja Usług. Za pomocą Pana/Pani adresu IP możemy także określić Pana/Pani przybliżoną lokalizację.

●        Fizycznej lokalizacji.

●        Możemy zbierać dane dotyczące fizycznej lokalizacji Pana/Pani urządzenia, na przykład, wykorzystując satelitę, stację bazową telefonii komórkowej lub sygnały Wi-Fi. Możemy wykorzystywać fizyczną lokalizację Pana/Pani urządzenia w celu dostarczenia Panu/Pani spersonalizowanych usług i treści w oparciu o lokalizację. W niektórych przypadkach może Pan/Pani wyrazić lub odmówić wyrażenia zgody na takie wykorzystanie lokalizacji Pana/Pani urządzenia, niemniej jednak, jeśli nie wyrazi Pan/Pani zgody, możemy nie być w stanie dostarczyć Panu/Pani właściwych spersonalizowanych usług ani treści.

Sposoby wykorzystywania i ujawniania Innych danych

 

Możemy wykorzystywać i ujawniać Inne dane w dowolnym celu, za wyjątkiem sytuacji, w których zabraniają tego przepisy obowiązującego prawa. W niektórych przypadkach możemy łączyć Inne dane z Danymi osobowymi. Jeżeli tak się stanie, będziemy traktować łączne dane jak Dane osobowe tak długo jak pozostaną złączone.

BEZPIECZEŃSTWO

Staramy się wykorzystywać uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Danych osobowych w naszej organizacji. Niestety żaden sposób transferu danych czy system przechowywania nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa. Jeżeli ma Pan/Pani powody przypuszczać, że Pana/Pani interakcja z nami nie jest już bezpieczna, należy niezwłocznie nas o tym powiadomić, kontaktując się z Działem ds. konsumentów.

MOŻLIWOŚCI WYBORU I DOSTĘP

Pana/Pani możliwości wyboru dotyczące wykorzystywania i ujawniania przez nas Pana/Pani Danych osobowych

Dajemy Panu/Pani możliwości wyboru odnośnie do wykorzystania i ujawniania przez nas Pana/Pani Danych osobowych do celów marketingowych.

Może Pan/Pani zrezygnować z:

●        otrzymywania od nas elektronicznych komunikatów: jeżeli nie chce Pan/Pani już otrzymywać od nas związanych z marketingiem wiadomości e-mail, tekstów lub wiadomości SMS, może Pan/Pani zrezygnować z ich otrzymywania, postępując według instrukcji zawartych w każdej takiej wiadomości lub kontaktując się z Działem ds. konsumentów ;

●        otrzymywania komunikatów marketingowych związanych z naszymi Profesjonalnymi usługami: jeżeli korzysta Pan/Pani z naszych Profesjonalnych usług i nie chce Pan/Pani już otrzymywać od nas komunikatów marketingowych, może Pan/Pani zrezygnować, kontaktując się z Działem ds. konsumentów. We wniosku należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres, pod którym nie życzy sobie Pan/Pani, abyśmy się z Panem/Panią kontaktowali;

●        udostępniania przez nas Pana/Pani Danych osobowych spółkom zależnym i spółkom stowarzyszonym bezpośrednio w celach marketingowych: jeżeli woli Pan/Pani, żebyśmy w przyszłości zaprzestali udostępniania Pana/Pani Danych osobowych naszym spółkom zależnym i spółkom stowarzyszonym bezpośrednio w celach marketingowych, może Pan/Pani zrezygnować z udostępniania, kontaktując się z Działem ds. konsumentów;

●        udostępniania przez nas Pana/Pani Danych osobowych niepowiązanym podmiotom zewnętrznym bezpośrednio w celach marketingowych: jeżeli woli Pan/Pani, żebyśmy w przyszłości zaprzestali udostępniania Pana/Pani Danych osobowych niepowiązanym podmiotom zewnętrznym bezpośrednio w celach marketingowych, może Pan/Pani zrezygnować z udostępniania, kontaktując się z Działem ds. konsumentów.

Postaramy się zrealizować Pana/Pani wnioski tak szybko jak to będzie w praktyce możliwe. Należy zauważyć, że jeżeli zrezygnuje Pan/Pani z otrzymywania od nas komunikatów związanych z marketingiem, możemy nadal wysyłać Panu/Pani ważne wiadomości administracyjne, z których nie można zrezygnować.

W jaki sposób można uzyskać dostęp, zmienić lub usunąć Dane osobowe

Jeżeli będzie Pan/Pani chciał(a) przeglądnąć, poprawić, zaktualizować, ograniczyć lub usunąć Dane osobowe, które wcześniej nam Pan/Pani przekazał(a), sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych lub złożyć wniosek o otrzymanie elektronicznej kopii Pana/Pani Danych osobowych w celu przekazania ich innej spółce (w zakresie, w jakim takie prawo możliwości przeniesienia danych przysługuje Panu/Pani na mocy przepisów obowiązującego prawa), może Pan/Pan skontaktować się z Działem ds. konsumentów. Odpowiemy na Pana/Pani wniosek zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dla Pana/Pani bezpieczeństwa możemy wyłącznie realizować wnioski dotyczące Danych osobowych powiązanych z konkretnym adresem e-mail, który został przez Pana/Panią wykorzystany do przesłania wniosku, a przed realizacją wniosku może zaistnieć potrzeba weryfikacji Pana/Pani tożsamości. Postaramy się zrealizować Pana/Pani wnioski tak szybko jak to będzie w praktyce możliwe.

Należy zauważyć, że możemy mieć obowiązek przechowywania niektórych danych w celach księgowych i/lub realizacji transakcji, które rozpoczęto przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie (np. w przypadku dokonania zakupu lub udziału w promocji może Pan/Pani nie być w stanie zmienić lub usunąć podanych Danych osobowych do momentu realizacji zakupu lub zakończenia promocji), lub w celu realizacji wniosków dotyczących rezygnacji z usług.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy Dane osobowe przez okres niezbędny lub dozwolony w kontekście celów, do których zostały zebrane, i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i polityką Spółki.

Kryteria wykorzystywane przy wyznaczaniu okresów przechowywania obejmują:

●        okres świadczenia Panu/Pani Usług (na przykład tak długo jak posiada Pan/Pani u nas konto lub korzysta z Usług);

●        okres trwania łączącej nas z Panem/Panią relacji;

●        istnienie prawnego zobowiązania, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy prawne zobowiązują nas do przechowywania dokumentacji Pana/Pani transakcji przez określony okres czasu przed ich usunięciem); oraz

●        wskazanie przechowywania w kontekście naszej sytuacji prawnej (np. w związku z ustawowymi okresami przedawnień, w świetle postępowań prawnych, rządowych lub regulacyjnych).

ZEWNĘTRZNE USŁUGI

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania, a my nie ponosimy odpowiedzialności, do zasad ochrony prywatności, danych i innych praktyk jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, w tym podmiotów zewnętrznych obsługujących wszelkie witryny internetowe lub usługi, do których odsyłają Usługi. Zamieszczenie łącza w Usługach nie oznacza zatwierdzenia przez nas, nasze spółki zależne lub spółki stowarzyszone witryny lub usługi, do której przekierowuje łącze.

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych bądź polityki bezpieczeństwa lub praktyki innych organizacji lub innego programisty aplikacji, dostawcy aplikacji, dostawcy platformy mediów społecznościowych, dostawcy systemu operacyjnego, dostawcy usług sieci bezprzewodowej lub producenta urządzenia, w tym dotyczące wszelkich Danych osobowych ujawnianych przez Pana/Panią innym organizacjom za pośrednictwem lub w związku z Aplikacjami lub naszymi Stronami mediów społecznościowych.

NASZA REKLAMA

Korzystamy z usług zewnętrznych agencji reklamowych w celu dostarczania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą Pana/Panią zainteresować, gdy uzyskuje Pan/Pani dostęp do lub korzysta z Usług oraz innych witryn internetowych lub usług internetowych.

Takie reklamy dostarczane są w oparciu o Pana/Pani dostęp i użytkowanie naszych Usług oraz innych witryn internetowych lub usług internetowych na wszystkich Pana/Pani urządzeniach, jak również o dane otrzymywane od podmiotów zewnętrznych. Zewnętrzne agencje reklamowe sprawiają, że staje się to możliwe, umieszczając lub rozpoznając niepowtarzalny plik cookie w Pana/Pani przeglądarce (w tym za pomocą wykorzystania znaczników pikselowych). Wykorzystują one także te technologie oraz zbierane przez siebie dane dotyczące sposobu, w jaki korzysta Pan/Pani z Internetu, aby móc rozpoznać Pana/Panią na wszystkich wykorzystywanych przez Pana/Panią urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub laptopy. Jeżeli chciał(a)by Pan/Pani uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, jak z niej zrezygnować w stacjonarnych i mobilnych przeglądarkach na konkretnym urządzeniu, z którego uzyskuje Pan/Pani dostęp do niniejszej Polityki prywatności, proszę odwiedzić: http://optout.aboutads.info/#/ oraz http://optout.networkadvertising.org/#/.

OSOBY NIELETNIE

O ile nie zaznaczono inaczej Usługi nie są skierowane do osób nieletnich na mocy przepisów obowiązującego prawa. Na przykład w Stanach Zjednoczonych za osoby nieletnie uważa się osoby poniżej 13. roku życia, a w EOG przestrzegamy przepisów prawa Krajów członkowskich i świadomie nie zbieramy Danych osobowych od osób nieletnich. Jeżeli przekazuje nam Pan/Pani Dane osobowe osób nieletnich, oświadcza Pan/Pani, że posiada do tego właściwe upoważnienie i może je nam okazać na żądanie.

JURYSDYKCJA I TRANSFERY TRANSGRANICZNE

Pana/Pani Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w kraju, w którym posiadamy placówki lub w którym angażujemy dostawców usług i, korzystając z Usług, rozumie Pan/Pani, że Pana/Pani Dane osobowe będą przesyłane do krajów innych niż kraj Pana/Pani zamieszkania, do spółek, które mogą mieć zasady ochrony danych inne niż obowiązujące w Pana/Pani kraju. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tych krajach mogą mieć prawo dostępu do Pana/Pani Danych osobowych.

Niektóre kraje spoza terytorium EOG Komisja Europejska uznaje za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj. W przypadku transferów z terytorium EOG do krajów nie uznawanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony wdrożyliśmy odpowiednie środki ochrony, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, w celu ochrony Pana/Pani Danych osobowych. Może Pan/Pani uzyskać kopię tych środków, klikając tutaj.

WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

O ile nie wystosujemy wyraźnego wniosku, prosimy, aby nie przysyłał(a) nam Pan/Pani oraz nie ujawniał(a) żadnych wrażliwych Danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, danych związanych z pochodzeniem etnicznym lub rasowym, poglądów politycznych, przekonań religijnych i innych wierzeń, danych biometrycznych lub genetycznych, informacji dotyczących karalności lub przynależności do związków zawodowych) w lub za pośrednictwem Usług lub w inny sposób.

ZEWNĘTRZNE USŁUGI PŁATNOŚCI

Możemy wykorzystywać zewnętrze usługi płatności do przetwarzania płatności dokonywanych za pośrednictwem Usług. Jeżeli życzy sobie Pan/Pani dokonać płatności za pośrednictwem Usług, Pana/Pani Dane osobowe zostaną zebrane przez taki zewnętrzny podmiot, a nie przez nas, i będą podlegać polityce prywatności zewnętrznego podmiotu, a nie niniejszej Polityce prywatności. Nie sprawujemy kontroli nad ani nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Pana/Pani Danych osobowych przez podmiot zewnętrzny.

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Napis „OSTATNIA AKTUALIZACJA” u góry niniejszej Polityki prywatności wskazuje, kiedy była ona ostatnio aktualizowana. Wszystkie zmiany wejdą w życie wraz z publikacją zaktualizowanej Polityki prywatności w Usługach. Korzystanie przez Pana/Panią z Usług po wprowadzeniu zmian oznacza, że akceptuje Pan/Pani zaktualizowaną Politykę prywatności.

KONTAKT

Kliknij tutaj, aby zidentyfikować administratora odpowiedzialnego za zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Pana/Pani Danych osobowych na mocy niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności należy skontaktować się z Działem ds. konsumentów lub napisać na adres:

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
Stany Zjednoczone

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EOG

Może Pan/Pani złożyć skargę w organie zajmującym się ochroną danych właściwym dla Pana/Pani kraju lub regionu bądź w przypadku gdy potencjalnie doszło do naruszenia właściwego prawa ochrony danych. Lista organów zajmujących się ochroną danych jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Twoje dane osobowe a portal Facebook

W ramach naszych usług korzystamy z określonych produktów na portalu Facebook w celach analitycznych lub reklamowych.  Te produkty mogą udostępniać Twoje dane osobowe portalowi Facebook, w tym firmie Facebook Ireland Limited i Facebook, Inc. Więcej informacji na temat korzystania z tych danych przez Facebook można uzyskać na stronie Warunki korzystania z grup niestandardowych odbiorcówRegulamin korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka. Facebook Ireland Limited jest współadministratorem tych danych osobowych.  Informacje na temat relacji ze współadministratorem oraz obowiązków firmy Facebook Ireland Limited można znaleźć na stronie portalu Facebook Administrator statystyk strony – załącznik.  Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Facebook i sposobu realizacji swoich praw można znaleźć na stronie Zasady firmy Facebook Ireland dotyczące danych.  Facebook Ireland Limited przekazuje dane osobowe z EOG do spółki Facebook, Inc. w Stanach Zjednoczonych w celu ich przechowywania i dalszego przetwarzania.  Informacje na temat tego przekazywania można uzyskać na stronie Załącznik Facebooka dotyczący transferu danych UE .