Ogólne warunki prawne

Niniejszy serwis internetowy został przygotowany przez Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o. siedzibą w Warszawie jako serwis informacyjny dla użytkowników stron internetowych. Dostęp do niniejszego serwisu a także korzystanie z niego podlegają poniższym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa.

Zawartość tej strony internetowej podlega ochronie. Prawa autorskie do materiałów zawartych na tej stronie przysługują wyłącznie Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o. Jakiekolwiek kopiowanie oraz drukowanie mogą się odbywać wyłącznie dla użytku własnego w celu uzyskania informacji na temat Colgate-Palmolive (Poland) lub produktów oferowanych przez Spółkę. Zabrania się wykorzystywania, zmieniania, kopiowania lub modyfikowania materiałów zawartych na stronie w jakimkolwiek innym celu niż wymieniony powyżej oraz ich rozpowszechniania, bez uprzedniej zgody Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o. W szczególności niedozwolone jest umieszczanie jakichkolwiek materiałów pochodzących z naszego serwisu informacyjnego na innych stronach www lub serwerach.

Wszystkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe, stanowiące własność Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o. lub używane przez nią na mocy zawartych umów licencyjnych. Korzystanie bądź używanie znaków, oznaczeń oraz nazw handlowych bez zezwolenia uprawnionego jest zabronione.

Żadna informacja zawarta w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o. w Warszawie
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 D, 01-531 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000035014, NIP: 118-00-06-759
kapitał zakładowy: 21 003 506 zł