red-cp-background

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH DZIECI I INFORMACJA SKIEROWANA DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Dbamy o ochronę prywatności dzieci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że korzystanie przez dzieci z Internetu i poczty elektronicznej wzbudza szczególne obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Zachęcamy wszystkich rodziców, aby weryfikowali i monitorowali aktywność swoich dzieci w Internecie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzicom może przysługiwać prawo do przeglądania, poprawiania, aktualizacji, zastrzeżenia, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych zgromadzonych przez nas od ich dzieci, albo do odmowy pozwolenia na dalsze gromadzenie, wykorzystywanie albo ujawnianie takich danych. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw istnieje możliwość skontaktowania się z nami w sposób opisany w części „Kontakt” poniżej.

Dziecko może uzyskać dostęp do większości treści i aktywności na stronach dla dzieci bez konieczności przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych. Na przykład strona https://www.colgate.com/en-us/products/kids zawiera informacje dotyczące produktów Colgate dla dzieci, a także edukacyjne materiały wideo, które mają na celu pomóc dzieciom w wykształcaniu zdrowych nawyków. Ponadto strona https://www.colgate.com/en-us/bright-smiles-bright-futures zawiera materiały edukacyjne dotyczące higieny jamy ustnej dla nauczycieli, rodziców i dzieci, a także ciekawe aktywności dla dzieci. 

Czasami zachęcamy dzieci do przesyłania zgłoszeń albo akceptujemy zgłoszenia, takie jak zgłoszenia prac plastycznych do konkursu, a niekiedy publikujemy je na naszych stronach. Takie zgłoszenia można przesyłać zarówno w formie fizycznej, jak i przez Internet. W przypadku gdy dziecko albo rodzic wyrazi chęć, abyśmy opublikowali zdjęcie albo jakiekolwiek inne dane osobowe dziecka, wymagamy przekazania podpisanej zgody rodzica i formularza zezwolenia na publikację. W przypadku przesyłania przez dzieci zgłoszeń w formie fizycznej, na przykład pocztą tradycyjną, możemy zachować wszystkie przekazane informacje. Jeżeli nie otrzymamy podpisanego formularza zgody rodzica, weryfikujemy wszystkie zgłoszenia w formie fizycznej i usuwamy z nich wszelkie ewentualne dane osobowe przed ich publikacją.

W celu zapewnienia większej rozrywki dzieciom możemy umieszczać łącza do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za te inne strony i zalecamy również zapoznać się z obowiązującymi na tych stronach politykami prywatności.

 

Kontakt

Dodatkowe informacje dotyczące stosowanych przez nas praktyk w zakresie prywatności dzieci można uzyskać kontaktując się z Działem ds. konsumentów albo pod adresem:

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
United States of America